gr.

Czy ktoś z Państwa potrafi podać mi przynajmniej jeden racjonalny powód przemawiający za organizacją Ojro w czasie sesji?!…
:/